среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Sztachety plastykowe na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty PVC na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane plotki PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy proponowane ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий